Slide 1
FG Meditation Images

مصاحبه روزنامه همشهری با دکتر نظرآقایی

 

 

انعکاس موثر و مثبت اخبار و فعالیتهای انجمن کاهش تنشهای فردی و اجتماعی

 

 

 

متن مصاحبه روزنامه همشهری با دکنر فرشاد نظرآقایی- یکشنبه 26 بهمن ماه- شیراز در برگزاری

 

همایش های روانشناختی و کاهش استرس پیشگام است.

 

 

لینک خبر:

 

 

http://ostani.hamshahrilinks.org/Ostan/Iran/Fars/Contents/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3?ContentType=1