تماس با ما

 


آدرس:  شیراز - خیابان بیست متری سینما سعدی - چهارراه هدایت - ساختمان اندیشه 

 

 تلفن:  91 - 32348790 - 071

 

 

 کد پستی :  94799 - 71347

  

آکادمی مدی تیشن فارس

 

آکادمی تن آرامی - ذهن آرامی