انتشار کتاب اول مدیتیشن هندسی

 

♦کتاب اول از سری کتاب های اف جی مدیتیشن منتشر شد♦

 

قابل توجه علاقمندان و فراگیران مدیتیشن هندسی و بهداشت جامع نگر

 

کتاب مدیتیشن هندسی (اف جی مدیتیشن) برای کمک به بهبود خواب (راهنمای گام به گام) نوشته *فاطمه ترکمانی* و *دکتر فرشاد نظرآقایی* با مقدمه *دکتر محمد نامی* مدیر گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دبیر انجمن علوم اعصاب ایران-شاخه فارس، متخصص علوم اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب از طریق *نشر نوشته* منتشر شد.

 

کتاب حاضر به شیوه ای جامع، کاربردی و موثر به تشریح تکنیک ها و آموزه های متنوع مدیتیشن هندسی برای درمان اختلالات خواب سایکوفیزیولوژیک، بی خوابی، کم خوابی، بد خوابی و در نهایت بهبود کیفیت خواب می پردازد.

 

مدیتیشن دستکاری و ماساژ خودانگیخته و هدفمند توجه است که منتهی به تجربه حالات تغییر یافته هوشیاری، صلح و هارمونی درونی، سکوت ذهن و تمرکز پایدار می گردد.

 

شواهد مهمی از تاثیر مدیتیشن در کاهش استرس، اضطراب، افسردگی، درد، بهبود کارکردهای شناختی، ادراک، خودپنداره، و ناکارآمدی های جسمی-روانشناختی و خصوصا تنظیم هیجانی-شناختی در منابع معتبر حوزه علوم اعصاب و علوم شناختی موجود است و پژوهشهای گسترده در این خصوص در مراجع دانشگاهی ایران و جهان در حال انجام می باشد.

 

امروزه جنبه های علمی-عینی و ملموس مدیتیشن بیش از گذشته مورد توجه واقع شده، به گونه ای که توانسته است به عنوان حوزه ای مهم در تحقیقات علوم اعصاب پایه و بالینی، مطالعات کاربردی علوم شناختی و فراشناختی، طب کل نگر، تحقیقات مولکولی و بیو شیمیایی، پزشکی پیشگیری، طب مکمل و جایگزین، روانشناسی مثبت نگر، روانشناسی سلامت و روان درمانی وجودگرا راه پیدا کند.

 

پژوهشهای علمی سالیان اخیر پیرامون مدیتیشن و شیوه های تن آرامی، ذهن آرامی و ذهن آگاهی تا حد زیادی در حوزه علوم اعصاب پایه و بالینی متمرکز گردیده و اثرات مختلف آن بر تغییرات ساختاری و فیزیولوژیکی بخشهای مختلف مغز، همچنین چگونگی و مکانیسم عملکردی آن بر فرآیندهای عصبی مرتبط با کاهش استرس و اضطراب و سایر اختلالات مشابه مورد بررسی موشکافانه و دقیق قرار گرفته است.

 

در این راستا، روش مدیتیشن هندسی یا اف جی ام به عنوان شیوه ای نوین، علمی و کارآمد، در طول پنج سال اخیر مورد توجه گروه علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گرفته است و متخصصین علوم اعصاب شناختی در قالب چندین پروژه پژوهشی اثرات آنرا بر مغز و سیستم عصبی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج برخی از این پژوهشها در مجلات علمی بین المللی و کنگره های داخلی و خارجی ارائه شده است و سایر نتایج نیز به مرور منتشر خواهد شد

  

از ویژگیهای مدیتیشن هندسی، قابلیت مقایسه ای پارامترهای زیستی و امواج مغزی (نقشه قشری مغز) در بیش از 20 نوع تکنیک مختلف اف جی ام است.

 

این که مدیتیشن هندسی، فارغ از هر نوع سوگیری و گرایش خاص فرهنگی یا ائدئولوژیک بوده و تنها بر شیوه تمرکز بدن مدار، نفس مدار، ذهن مدار، حس مدار، هیجان مدار یا تمرکز بر اشکال هندسی منطبق بر منطق ریاضی تاکید دارد، بر پایه شواهد آزمایشگاهی علوم اعصاب به پایداری و همگونی تنظیم هیجانی-شناختی منجر شده و مدیتیشن هندسی را بسیار منحصر به فرد می کند.

 

مطالعه کتاب حاضر به عموم افراد جامعه Ú©Ù‡ به دنبال ارتقاء کیفیت خواب خود هستند همچنین به پزشکان، روانپزشکان، متخصصین مغز Ùˆ علوم اعصاب پایه، بالینی، شناختی، دانشجویان علوم زیستی Ùˆ پژوهشگران علوم بین رشته ای، روانشناسان، مشاوران Ùˆ روان درمانگران توصیه Ù…ÛŒ شود. 

امید می رود با گسترش بینش اجتماعی فراگیرتر در به کارگیری روش های غیرداروئی و خود مراقبتی در حوزه سلامت مغز و روان، جامعه ای آرام تر، آگاه تر و شاداب تر داشته باشیم.

 

آکادمی تن آرامی-ذهن آرامی

آکادمی مدیتیشن فارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:لینک ها

 

http://www.ibna.ir/fa/doc/shortint/285243/%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8

 

 

http://www.iranart.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-5/44138-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4