از سال 75 تا 85

 

 

عملکردها از سال 75 تا 85

 

 

 

عنوان سمینار

 

 

سخنرانان

 

تاریخ و محل برگزاری

 

تعداد شرکت کنندگان

 

برگزار کنندگان

 

 

پارافیزیولوژی

 

 

 

فرشاد نظرآقایی

 

 

بهمن 1375-

دانشکده داروسازی شیراز


 

 

 

 100  نفر 

 

 

 

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده داروسازی شیراز  

 

 

 

 

پاراسایکولوژی و هیپنوتیزم

 

 

 فرشاد نظرآقایی

 

اردیبهشت 1376 دانشکده پزشکی- تالار شریعتی

 

 

 

 300 نفر

 

 

 

جهاد دانشگاهی- شاخه پزشکی

 

 

 

یوگا، مدی تیشن، هومیوپاتی و هیپنوتیزم

 

 

 دکتر منصور برادران، مجید آصفی، مهرداد گوران، محسن خاتمی وفرشاد نظرآقایی

 

 

1378/2/24-

تالار سینا - صدرا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

 

 

1000 نفر

 

 

 

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

 

یوگا و میدان های انرژی در بدن 

 

 

 

فرشاد نظرآقایی

 


 78/10/16-

 تالار سینا - صدرا

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

500 نفر

 

انجمن اسلامی دانشجویان

دانشکده پزشکی

 

 

 

 

یوگا و کاهش استرس

 

 

 

فرشاد نظرآقایی

79/6/27-

تالار سینا- صدرا

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

500 نفر

 

 

 

جهاد دانشگاهی- شاخه پزشکی 

پاراسایکولوژی و متافیزیک

فرشاد نظرآقایی

1379-

دانشکده علوم

 

300 نفر

جهاد دانشگاهی-

دانشکده علوم

 

نشست عمومی هیات یوگای استان فارس

 

فرشاد نظرآقایی

 

79/12/2-

تالار سینا- صدرا

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

400 نفر

جهاد دانشگاهی- شاخه پزشکی

 

کنفرانس های ماهیانه یوگا و کاهش استرس

 

 

 

فرشاد نظرآقایی

1379-80-

دانشکده پزشکی- مرکز پژوهشهای طب جامع نگر جهاد دانشگاهی

 

هر ماه 200 نفر

 

 

جهاد دانشگاهی-

شاخه پزشکی

 

اولین کنگره سراسری یوگا در ایران

 

دبیر اجرایی و هماهنگ کننده محوری کنگره: فرشاد نظرآقایی

 

اردیبهشت 1380-

تالار سینا- صدرا

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

 

 

 

700 نفر

 

 

 

 

جهاد دانشگاهی-شاخه پزشکی-

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز

 

 

یوگا وحدت بخش اجزاء شخصیت انسان

 

فرشاد نظرآقایی

1380-

سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور واحد جهرم

 

 

400 نفر

 

دانشگاه پیام نور- واحد جهرم

 

سمینار یوگا و

مدی تیشن

 

فرشاد نظرآقایی

1380- سالن اجتماعات دانشکده علوم پزشکی جهرم

 

 

200 نفر

 

امور فرهنگی و مرکز مشاوره دانشکده علوم پزشکی جهرم

 

سمینار یوگا و

مدی تیشن

 

فرشاد نظرآقایی

1380-

بهداشت و درمان صنعت نفت

 

 

50 نفر

بهداشت و درمان

صنعت نفت

 

 

 

سمینار آشنایی با یوگا و مدی تیشن

 

 

 

فرشاد نظرآقایی

 

 

1380-

سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

 

 

400 نفر

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد

مرودشت

 

اولین کنگره بین المللی یوگا در ایران

 

دبیر اجرایی و هماهنگ کننده محوری کنگره -فرشاد نظرآقایی

 

 

24و81/2/25-

تالار حافظ شیراز

 

 

 

1000 نفر

استانداری فارس،اداره کل تربیت بدنی فارس،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، دانشگاه شیراز،سازمان آموزش و پرورش استان فارس

 

سمینار آشنایی با یوگا

 

فرشاد نظرآقایی

1381-

سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

 

 

200 نفر

 

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد استهبان

 سمینار یوگا و کاهش استرس  فرشاد نظرآقایی

 1381-

آموزش و پرورش

ناحیه 2

 

 

50 نفر

از مشاوران
 

اداره آموزش و پرورش-

ناحیه 2 شیراز
 سمیناریوگا، مدی تیشن و کاهش استرس  فرشاد نظرآقایی

 1381-

تالار آموزش و پرورش

ناحیه 1

 

 400 نفر  

اداره آموزش و پرورش-

ناحیه 1
 سمینار یوگا و مدیریت استرس در زندانها  

دکتر سید عظیم عظیمی فر-

فرشاد نظرآقایی

 

 1381-

سالن اجتماعات ندامتگاه عادل آباد

 

400 نفر

از زندانیان
 اداره کل زندانهای فارس
 سمینار یوگا در عصر نوین  فرشاد نظرآقایی

 1382-

دانشکده علوم- دانشگاه شیراز

 

 300 نفر  جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده علوم دانشگاه شیراز
 سمینار معرفی یوگا به عنوان روش درمان غیر تهاجمی  فرشاد نظرآقایی

 1382-

هتل هما50 نفر از متخصصین ارتوپدی و جراحان مغز و اعصاب

 

 بخش ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-انجمن جراحان مغز و اعصاب
 سمینار آشنایی با یوگا  فرشاد نظرآقایی

 1382-

سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

 

 100 نفر  اداره رفاه جهاد کشاورزی استان فارس
 سمینار آشنایی با یوگا  فرشاد نظرآقایی

 1382-

اداره کل امور اراضی استان فارس

 

 60 نفر  اداره کل امور اراضی استان فارس
 سمینار آشنایی با یوگا  فرشاد نظرآقایی

 1382-

تالار فجر- کوی ارم

 

 400 نفر  جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز
 سمینار یوگا در مدیریتْ بیماریها  فرشاد نظرآقایی

 1383-

بهداشت و درمان صنعت نفت

 

 60 نفر  بهداشت و درمان صنعت نفت
سمینار آشنایی با یوگا فرشاد نظرآقایی

1384-

سالن اجتماعات جهاد کشاورزی استهبان

 

100 نفر جهاد کشاورزی استهبان
اولین کنگره بین المللی مدی تیشن در ایران

دبیر کل کنگره و هماهنگ کننده محوری-

فرشاد نظرآقایی

 

24و85/3/25-

تالار فرهنگیان
800 نفر موسسه آموزشی پژوهشی پالایش تن و روان- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز