دوره تربیت مدرس مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز

دوره تربیت مدرس مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز

دریافت فایل PDF

دریافت فایل PDF

دریافت فایل PDF

بروشور معرفی مدیتیشن هندسی، انجمن علوم اعصاب ایران- شاخه فارس

 

 

فایل پی دی اف بروشور انجمن علوم اعصاب ایران- شاخه فارس در خصوص مدیتیشن هندسی (اف جی مدیتیشن)

 

 

دریافت فایل PDF

 

 

🛑راه اندازی اولین واحد مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز در مرکز سلامت مغز دانا (DBHI)🛑

https://danabrain.ir/fgm

🌀🔅به دنیای آرام مکاشفه مغز و ارتقاء عملکرد خلقی - شناختی با استفاده از مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز (BBFGM) خوش آمدید🔅🌀

💠اولین واحد مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز (BBFGM) در مرکز سلامت مغز دانا (DBHI) با مشارکت و حمایت مستقیم بنیاد طب مکمل سوئیس واقع در ژنو (SAM) و ابتکار مدیتیشن هندسی (FGM) راه اندازی شد.

💠در روش مدیتیشن هندسی (FG Meditation) که مشتمل بر بیش از 60 تکنیک تن آرامی- ذهن آرامی و ذهن آگاهی می باشد تدوین پروتکل آموزشی و انتخاب تکنیک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این شیوه، نوع چیدمان تکنیک ها در پروتکل های معطوف به ارتقاء عملکرد مغز یا تنظیم خلقی- شناختی از یک فرد به فرد دیگر و از یک اختلال به اختلال دیگر متفاوت است.

 ðŸ’ Ø¯Ø± رویکرد نوین مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز (BBFGM) پس از ارزیابی Ùˆ تشخیص اولیه صورت پذیرفته توسط تیم تخصصی با استفاده از تصویربرداری عصبی Ùˆ سنجش های کارکردی مغز Ùˆ شناخت، ابتدا تکنیک های مناسب مدیتیشن هندسی انتخاب گردیده Ùˆ پروتکل بهینه با توجه به مشکل شخص تدوین Ù…ÛŒ شود. سپس به طور همزمان از تکنولوژیهای عصبی برای ارتقاء Ùˆ بهبود عملکرد مغز Ùˆ تنظیم سیستم خلقی- شناختی فرد استفاده Ù…ÛŒ گردد.

💠در این رویکرد با ملحوظ نمودن پیشرفت های جدید در زمینه علوم اعصاب و مطالعات شناختی می توان مسیر هموارتر و سهل الوصول تری را در جهت حصول نتایج اثربخش و کارامد در مداخلات و تمرینات ذهن آگاهی و ذهن آرامی ترسیم نمود.

💠در مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز (BBFGM) با بهره گیری از تکنولوژیهای پیشرفته عصبی- تشخیصی مانند نقشه برداری الکتریکی مغز، تصویربرداریهای اپتیک از سیستم عصبی و سنجش دینامیک کارکردی سیستم اعصاب خودکار از یک سو و تکنولوژیهای مداخله ای در تحریک و تقویت سیستم عصبی مانند تحریک فراجمجمه ای مغز، تقویت پالسی الکترومغناطیسی مغز، نوروفیدبک، بیوفیدبک و واقعیت مجازی از دیگر سو می توان به شیوه موثرتری تکنیک های مدیتیشن هندسی و تکنولوژی های نوین علوم اعصاب را ادغام نمود و از اثرات هم افزای آنها به شکل بهینه تری بهره برد.

فایل پی دی اف مربوط به بروشور معرفی واحد مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز وابسته به انستیتو سلامت مغز دانا، با حمایت بنیاد طب مکمل سوئیس(ژنو) و ابتکار مدیتیشن هندسی

 

دریافت فایل PDF

 

♦️معرفی واحد تازه تاسیس مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز وابسته به انستیتو سلامت مغز♦️

 ØªÙˆØ³Ø· دکتر محمد نامی:

💠مدیر واحد مغز، شناخت و رفتار دپارتمان علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز

💠رئیس انجمن علوم اعصاب ایران- شاخه فارس

💠دانش آموخته و عضو کارگروه سلامت روان دانشکده پزشکی هاروارد- بوستون

واحد مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز وابسته به انستیتو سلامت مغز با مشارکت بنیاد طب مکمل سوئیس( ژنو) Ùˆ ابتکار مدیتیشن هندسی 

  دریافت فایل ویدیو

 

دریافت ویدیو

 

 

 

 

 

 

 

 ðŸ›‘برگزاری دوره های بین المللی مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز با مرجعیت موسسه طب آلترناتیو سوئیس🛑

💠Brain Based Geometric Meditation💠

 ♦️موسسه طب آلترناتیو سوئیس (SAM) واقع در ژنو، متولی Ùˆ مرجع رسمی برگزاری دوره های بین المللی مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز شد.

♦️از این پس، دوره های بین المللی مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز با محوریت Ùˆ مرجعیت واحد سلامت مغز فراگیر(IBH) وابسته به موسسه طب آلترناتیو سوئیس(SAM)ØŒ به سه Ø´Ú©Ù„ آنلاین، حضوری Ùˆ نیمه حضوری Ùˆ به شرح زیر برگزار خواهد شد:

💠دوره های بین المللی مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز💠
Brain Based Geometric Meditation(BBGM)

🔻1- دوره پایه مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز
BBGM Foundational Course

🔻2- دوره پیشرفته مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز
BBGM Advanced Course

🔻3- دوره پژوهش محور و کاربردیِ مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز
BBGM Apllied Course

🔻4- دوره های تربیت مدرس مدیتیشن هندسی(در سه سطح)
BBGM Trainer Courses

💠شرح کامل محتوای هر کدام از دوره های BBGM و شرایط شرکت در دوره ها را در سایت SAM و بروشور BBGM- SAM مطالعه کنید.💠

https://www.swiss-altermed.ch/en/ibh/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ÙØ§ÛŒÙ„ Ù¾ÛŒ دی اف مربوط به محتوای دوره های بین المللی مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز (دوره مقدماتی، دوره پیشرفته، دوره مدرسی Ùˆ دوره پژوهش محور) وابسته به بنیاد طب مکمل سوئیس(ژنو)(SAM) - واحد سلامت فراگیر مغز(IBH)