دوره تربیت مدرس/ تربیت کارب

 

دوره تربیت مدرس/ تربیت کاربر مدیتیشن (مدیتیشن علمی)

 

 

 

   

 ❌دومین دوره تربیت مدرس/ تربیت کاربر تن آرامی- ذهن آرامی- ذهن آگاهی مبتنی بر تمرکز هندسی با رویکرد علوم اعصاب شناختی (اف جی مدیتیشن) در ایران❌

♦️انجمن علوم اعصاب ایران- شاخه فارس و موسسه آموزشی، پژوهشی پالایش تن و روان با همکاری و زیر نظر آزمایشگاه علوم اعصاب دانشکده علوم و فن آوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار می کنند:♦️