کارگاه ازایده تا عمل نخبگان

 

 

 

کارگاه از ایده تا عمل ویژه نخبگان و استعداد های درخشان

 

 

 

 زمان: یکشنبه 93/10/28 ساعت 8 الی 12 ظهر

 

 

 

پنجشنبه 93/11/2 ساعت 8 الی 12 ظهر

 

 

 

مکان: تالار شریعتی، دانشکده پزشکی

 

 

 

:اساتید

 

 

استاد نظرآقایی: دکتری هوشیاری انسانی، بیش از پانزده سال تحصیل و تدریس در زمینه روش های هماهنگ سازی

 

ذهن- بدن، طراحی و مهندسی ذهن

 

 

استاد نورافشان: دکتری آناتومی، مولف نخستین کتاب جادو اسرار اختراع و مدرس کارگاه های خلاقیت و نوآوری

 

 

استاد موسوی: دکتری پزشکی مولکولی، مدرس کارگاه های خلاقیت و نوآوری، و برنامه ریزی عصبی - کلامی

 

 

استاد ترابی نامی: دکتری تخصصی علوم اعصاب، مدرس کارگاه های ذهن و تکنیک های خلاق ارتباطی

 

 

استاد زارع: دکتری زیست فن آوری، مدرس کارگاه های تجاری سازی