دوره تربیت مدرس/ تربیت کاربر مدیتیشن

 

 

محتوای دوره تربیت مدرس/ تربیت کاربر مدیتیشن (مدیتیشن علمی)

 

 

           

 

 

 

 

 

 

آدرس: خیابان بیست متری سینما سعدی - چهارراه هدایت - ساختمان پاناسونیک

 


تلفن: 32334491 ،84 - 32326183 ،32360584 ،32337958 ،91 -32348790 - 0711

 

سرفصل دوره تربیت مدرس/ تربیت کاربرمدیتیشن